Pragniemy poinformować, iż z dniem 15 grudnia 2017 roku wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt IKZE Z FUNDUSZAMI SUPERFUND.

Więcej informacji znajdą Państwo >> TUTAJ


Warszawa 18.12.2017

Wyniki funduszy SuperfundZdecydowanie najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego tygodnia były posiedzenia największych banków centralnych na świecie – Fed oraz EBC. W obu przypadkach skończyło się bez większych niespodzianek. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały podwyższone, a dodatkowo Fed nie zmienił swojego nastawienia co do dalszej ścieżki podwyżek. Europejski Bank Centralny również nie dokonał zmian w polityce monetarnej. Prognozy gospodarcze zostały lekko podniesione, program QE będzie kontynuowany do września lub dłużej, a stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie w dłuższym horyzoncie czasowym. Ciekawa okazała się jednak reakcja rynków akcji. Giełdy w Stanach zanotowały solidne wzrosty, podczas gdy w Europie indeksy nie obrały konkretnego kierunku, z lekkim nastawianiem na spadki. W Stanach indeksy S&P500, DJIA i Nasdaq Composite zyskały odpowiednio: 0,92%, 1,33% i 1,41%, a w Europie indeksy zakończyły tydzień z następującymi wynikami: DAX -0,38%, CAC40 -0,92%, a FTSE 100 1,31%.

Otoczenie rynkowe sprzyjało wycenom funduszy Superfund Managed Futures, które zaliczyły dobry tydzień. Superfund Green zyskał w przeciągu tygodnia 1,61%, a Superfund Goldfuture 1,66%. W Polsce kolejny raz na pierwszym planie ukazała się polityka, zwłaszcza expose nowego premiera, Mateusza Morawieckiego. Giełdy na te wydarzenia zareagowały spokojnie. W przeciągu całego tygodnia indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,30%, indeks największych spółek wzrósł 0,34%, a indeksy mniejszych i średnich spółek mWIG40 i sWIG80 zakończyły tydzień z wynikiem odpowiednio -0,02% oraz 1,34%. Warto, po raz kolejny, zwrócić uwagę na bardzo dobre zachowanie mniejszych spółek z polskiej giełdy – to już kolejny tydzień, w którym indeks sWIG80 zachowuje się relatywnie lepiej od pozostałych indeksów. W minionym tygodniu dobrze poradziły sobie fundusze tradycyjne Superfund TFI. Fundusze akcyjne – Superfund Akcji i Akcyjny zyskały odpowiednio: 0,33% i 0,48%, a fundusze gotówkowe i pieniężne zakończyły tydzień z następującymi wynikami: Superfund Płynnościowy 0,10%, a Superfund Pieniężny 0,12%.

W tym tygodniu w Polsce we wtorek opublikowane zostaną dane dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz inflacji PPI, w czwartek do wglądu zostaną udostępnione zapiski z posiedzenia RPP a w piątek czekamy na odczyt stopy bezrobocia. W Europie tydzień upłynie pod znakiem odczytów koniunktury - we wtorek opublikowany zostanie indeks Ifo z gospodarki niemieckiej, a w czwartek koniunktura konsumencka w strefie euro. W USA w tym tygodniu zobaczymy sporo odczytów. We wtorek ujrzymy dane z sektora budowlanego, w czwartek cotygodniowe dane z rynku pracy oraz finalny odczyt PKB za III kwartał, a w piątek opublikowane zostaną dane o dochodach i wydatkach konsumenckich wraz z deflatorem wydatków konsumpcyjnych (PCE).

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .