Warszawa 11.12.2017

Wyniki funduszy SuperfundW ostatnim czasie indeksy europejskie cechują się dużą zmiennością. Przeplatają się ze sobą tygodnie solidnych wzrostów i spadków. W minionym tygodniu za sprawą wypracowania tzw. porozumienia brexitowego indeksy mocno zabarwiły się na kolor zielony. Po wielu miesiącach negocjacji wreszcie udało się postawić duży krok naprzód. Niemiecki indeks DAX wzrósł 2,27%, francuski CAC40 1,55%, a brytyjski FTSE100 1,28%. Za oceanem najważniejsze były odczyty z rynku pracy w piątek (wyjątkowo nie pierwszy piątek miesiąca). Okazały się one pozytywne dla rynków akcji. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy znalazła się powyżej oczekiwań, stopa bezrobocia nie uległa zmianie i wynosi 4,1%, a przeciętne wynagrodzenie wzrosło nieco poniżej wyliczeniom analityków. Są to dobre dane świadczące o mocnym tamtejszym rynku pracy. W Polsce mieliśmy do czynienia z ważnymi wydarzeniami natury gospodarczej i politycznej. We wtorek miała miejsce decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie poziomu stóp procentowych. Polityka pieniężna pozostała bez zmian mimo coraz to mocniejszych odczytów gospodarczych. W czwartek natomiast, Beata Szydło złożyła rezygnację z funkcji premiera. Nowym szefem rządu został Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier i minister finansów oraz rozwoju. Zmiana została pozytywnie odebrana przez rynki. W przeciągu całego tygodnia indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,64%, indeks WIG20 0,79%, a indeksy mniejszych i średnich spółek mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio, 0,23% i 1,09%. To już kolejny tydzień relatywnie lepszej postawy spółek z indeksu sWIG80.

W tym tygodniu w Polsce opublikowane zostaną finalne odczyty inflacji CPI w listopadzie – inflacja CPI w poniedziałek, inflacja bazowa we wtorek. Kolejne odczyty zostaną opublikowane przez NBP w czwartek – informacje o handlu zagranicznym w październiku. Na globalnych rynkach zdecydowanie najważniejszymi wydarzeniami będą posiedzenia banków centralnych. Fed podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych w środę, EBC i Bank Anglii w czwartek. Poza bankami centralnymi warto zwrócić uwagę na odczyty indeksu ZEW dla Niemiec oraz inflacje PPI w Stanach we wtorek, inflację CPI w Stanach w środę, a w czwartek wstępne odczyty wskaźnika PMI w Europie i USA.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .