Warszawa 20.11.2017

Wyniki funduszy SuperfundW ubiegłym tygodniu na warszawskiej GPW najważniejsze indeksy odnotowały spadki – WIG -0,58%, WIG20 -0,56%, mWIG40 -1,06%. Pozytywnie na tym tle wyróżniał się natomiast indeks mniejszych spółek sWIG80, który zyskał 1,07%. Największymi przegranymi spośród spółek notowanych na naszym parkiecie były bez wątpienia CD Projekt oraz XTB, których akcje zniżkowały o, odpowiednio, 10,89% oraz 34,78%. W sferze realnej gospodarki warto odnotować przede wszystkim kolejne bardzo dobre informacje płynące z polskiej gospodarki – wtorkowy odczyt PKB za trzeci kwartał (+4,7% r/r) oraz piątkowe dane z rynku pracy (wzrost funduszu płac o 12,2% r/r). Na najważniejszych światowych parkietach trwała korekta zapoczątkowana w poprzednim tygodniu – traciły niemiecki DAX, francuski CAC 40 czy brytyjski FTSE100 (odpowiednio -1,02%, -1,14% i 0,70%), natomiast symboliczny spadek odnotował S&P 500 (-0,13%). Indeksy amerykańskie zostały wsparte czwartkowym głosowaniem za reformą podatkową w Izbie Reprezentantów oraz pozytywnymi odczytami z amerykańskiej gospodarki (m.in. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa).

W minionym tygodniu na uwagę zasługuje subfundusz Superfund Płynnościowy, który zyskał aż 0,09%, dzięki czemu jego wynik w ostatnim miesiącu urósł do +0,48%. Nieznacznie słabszy wynik odnotował w tym czasie Superfund Pieniężny (+0,45%). Warto również zwrócić uwagę na fundusze realizujące strategię managed futures – Superfund Red i Superfund Green – które mimo korekty w ubiegłym tygodniu mogą się pochwalić imponującą stopą zwrotu (+3,72% i +4,11%) za ostatni miesiąc.

Nowy tydzień rozpoczął się od niepokojących doniesień z Niemiec, gdzie doszło do zerwania rozmów o utworzeniu dość egzotycznej kolacji chadeków (CDU/CSU), liberałów (FDP) i Zielonych. W kolejnych dniach o nastrojach na rynkach mogą decydować doniesienia zza oceanu, a dotyczące w szczególności uchwaleniu reformy podatkowej przez Senat (wg doniesień wciąż brakuje wymaganej większości). Warto również zwrócić uwagę na minutki z ostatnich posiedzeń FOMC (środa) oraz EBC (czwartek). Pod koniec tygodnia aktywność na rynkach może być zmniejszona z uwagi na czwartkowe Święto Dziękczynienia.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .