Warszawa 06.11.2017

Wyniki funduszy SuperfundNastroje na rynkach akcji pozostają dobre. W minionym tygodniu największe giełdy na świecie notują solidne wzrosty. Indeks DAX wzrósł 1,97%, londyński FTSE 0,74%, a francuski CAC 0,43%. Wzrosty na giełdach w Europie były wspierane mocnymi odczytami makroekonomicznymi, takimi jak bardzo wysokie wartości indeksów zaufania, lepsza od oczekiwań dynamika PKB, czy też stopa bezrobocia w strefie euro. Za oceanem również zanotowano wzrosty - indeks S&P500 zyskał w przeciągu tygodnia 0,26%, Dow Jones Industrial Average 0,45%, a indeks giełdy NASDAQ wzrósł 0,94%. Ubiegły tydzień był bardzo ważny dla gospodarki amerykańskiej. W środę odbyło się posiedzenie FOMC, na którym zgodnie z konsensusem stopy procentowe pozostały bez zmian, a polityka monetarna nie uległa modyfikacji. Dzień później, w czwartek, Donald Trump nominował Jerome Powella na nowego szefa Fed. Rynki spodziewają się, że będzie on kontynuował obecną politykę Fed prowadzoną przez Janet Yellen. W piątek natomiast zostały opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy, które jednak nie sprostały oczekiwaniom. Co prawda stopa bezrobocia spadła do 4,1%, jednak zarówno zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, jak i dynamika płac okazały się być poniżej konsensusu rynkowego. W bieżącym otoczeniu rynkowym bardzo dobre wyniki osiągają fundusze Superfund Managed Futures. Rosnące wyceny akcji i obligacji oraz trafne pozycjonowanie na surowcach pozwoliły osiągnąć bardzo wysokie stopy zwrotu. Superfund Green zyskał 6,30%, Red 4,59%, a Superfund Goldfuture wzrósł 6,16%.

Krajowy parkiet nadal pozostaje za zachodnimi rynkami. W skali całego tygodnia indeks WIG20 zyskał 0,24%, mWIG40 umocnił się 0,55%, natomiast sWIG80 zakończył tydzień pod kreską, notując -0,48% straty. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał w przeciągu tygodnia 0,25%. Na tym tle dobrze zaprezentowały się fundusze akcyjne Superfund. Superfund Akcyjny zyskał 0,32%, a Superfund Akcji 0,30%.

Najważniejszym wydarzeniem w Polsce w tym tygodniu będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które zakończy się w środę - konsensus rynkowy nie zakłada zmian stóp procentowych. Dodatkowo, w piątek zostaną opublikowane dane o bilansie płatniczym we wrześniu. Na globalnych rynkach zapowiada się spokojny tydzień. W Europie warto zwrócić uwagę na produkcję przemysłową (we wtorek Niemcy, w piątek Francja oraz Wielka Brytania) oraz na sprzedaż detaliczną dla strefy euro we wtorek. W tym tygodniu nie ma istotniejszych odczytów z gospodarki amerykańskiej. Opublikowany zostanie jedynie cotygodniowy raporty z rynku pracy oraz dane o koniunkturze konsumenckiej według Uniwersytetu Michigan. We wtorek natomiast warto zwrócić uwagę na wystąpienie publiczne aktualnej prezes Fed Janet Yellen.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .