Warszawa 24.10.2017

Wyniki funduszy SuperfundKoniunktura na najważniejszych rynkach akcji w dalszym ciągu ma się bardzo dobrze. Kolejny już tydzień indeksy giełdowe notują wzrosty. W ubiegłym tygodniu sytuacja wyglądała szczególnie dobrze za oceanem, gdzie indeksy meldują się na kolejnych szczytach. Indeks S&P wzrósł 0,44%, Dow Jones Industrial Average 1,41%, a NASDAQ Composite Index 0,21%. Wpływ na to mogło mieć zatwierdzenie projektu budżetu przez senat, co zwiększa szanse na uchwalenie reformy podatkowej obiecywanej przez Donalda Trumpa. Sama reforma była jednym z czynników nasilającym hossę na giełdach, co świadczy o dużym znaczeniu jej losów dla dalszej sytuacji na rynkach. Ubiegły tydzień okazał się korzystny dla funduszy Superfund Managed Futures, które osiągnęły bardzo dobre wyniki. Superfund Green uzyskał stopę zwrotu na poziomie 2,84%, Red 1,07%, a Superfund Goldfuture 2,10%.

Mimo solidnych odczytów makroekonomicznych z krajowej gospodarki (we wrześniu roczne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło +6,0%, zatrudnienie wzrosło w ujęciu rocznym o +4,5%, produkcja przemysłowa wzrosła 4,3% rdr, a sprzedaż detaliczna +8,6%) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie może zaliczyć ubiegłego tygodnia do udanych. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 2,72%, WIG20 2,77%, a mWig40 2,91%.

W tym tygodniu zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Rady Prezesów EBC, podczas którego najprawdopodobniej zostaną podjęte decyzje w sprawie rozpoczęcia procesu normalizacji polityki monetarnej. Decyzja zostanie ogłoszona w czwartek. Jeśli chodzi o odczyty makroekonomiczne to w Polsce mamy spokojny tydzień. We wtorek opublikowany zostanie Biuletyn Statystyczny GUS z informacją o stopie bezrobocia we wrześniu, a w czwartek do wglądu będą dostępne zapisy z ostatniego posiedzenia RPP. W Europie oraz w Stanach opublikowane zostaną wartości indeksu PMI w przemyśle i usługach we wtorek, w środę czekamy na indeks Ifo z gospodarki niemieckiej oraz na wstępny PKB z Wielkiej Brytanii, a w piątek zobaczymy wstępny odczyt PKB za trzeci kwartał z USA.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .
Załączniki
20171024_plynnosciowy_pieniezny.pdf