Warszawa 09.10.2017

Wyniki funduszy SuperfundPrzełom września i października przyniósł kontynuacje wzrostów na najważniejszych parkietach. W tym czasie DAX urósł 2,1%, FTSE 2,5% a amerykański S&P 1,7%. Przyczyną mogły być dobre odczyty makroekonomiczne zarówno z Europy jak i za oceanu. W Stanach Zjednoczonych innym elementem wspierającym wzrosty na giełdach była propozycja reformy podatkowej zaprezentowana przez Donalda Trumpa pod koniec września. Zakłada ona obniżenie stawki CIT oraz zmniejszenie liczby progów podatkowych dla podatników indywidualnych. W piątek jednak, opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się mieszane. Po raz pierwszy od siedmiu lat liczba likwidowanych etatów w Stanach Zjednoczonych przekroczyła liczbę nowoutworzonych miejsc pracy. Pozostałe dane (takie jak płace) okazały się wyższe od oczekiwań. W Europie najgorsze wyniki osiągnął indeks hiszpańskiej giełdy IBEX, który w przeciągu tygodnia stracił ponad 1,1%. Ma to związek z referendum niepodległościowym w Katalonii, w którym 90% uczestników było za odłączeniem tego regionu od Hiszpanii. Eskalacja tego problemu może wpłynąć na wzrost niepewności wśród inwestorów, jednak póki co to wydarzenie nie ma dużego wpływu na rynki.

W Polsce pomimo dobrego odczytu PMI w poniedziałek, zakwalifikowaniu Polski przez agencję FTSE Russel do krajów rozwiniętych, sentyment rynkowy na GPW nie był tak dobry jak na zachodnich parkietach. Mimo że WIG20 zyskał 1,5%, indeksy mniejszych spółek nie uczestniczyły we wzrostach; mWIG40 stracił 0,62%, a sWIG80 0,94%. W danej sytuacji dobrze poradziły sobie tradycyjne fundusze akcyjne Superfund. Superfund Akcji zyskał 0,84%, a Superfund Akcyjny 0,66% - oba wyniki powyżej średniej dla tego typu funduszy. W środę miała miejsce decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Tak jak oczekiwano RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, a dodatkowo retoryka Rady także nie uległa zmianie. Według prezesa Adama Glapińskiego nie ma jeszcze powodów do zmiany stóp procentowych i taki stan rzeczy może jeszcze potrwać, nawet do końca 2018 roku.

W tym tygodniu czekamy na finalny odczyt inflacji CPI za wrzesień, który opublikowany zostanie w czwartek. Dzień później NBP poda wskaźnik inflacji bazowej. W Europie jedynymi istotnymi odczytami wydają się być produkcja przemysłowa z Wielkiej Brytanii we wtorek oraz ze strefy euro w czwartek. Za oceanem opublikowane zostaną zapiski z posiedzenia FOMC w środę, w czwartek inwestorzy poznają odczyt inflacji PPI, a w piątek inflację CPI oraz sprzedaż detaliczną za wrzesień. Tydzień zakończy wstępny odczyt wskaźnika koniunktury konsumenckiej według Uniwersytety Michigan.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .