Warszawa 02.10.2017

Wyniki funduszy SuperfundSilny wzrost wartości dolara został zapoczątkowany ostatnim posiedzeniem Fed, na którym bank centralny USA zdecydował się kontynuować dalszą politykę zacieśniania monetarnego. Ruch ten został dodatkowo spotęgowany słabością wspólnej waluty spowodowanej wyborami w Niemczech. Tak jak można było się tego spodziewać partia prowadzona przez Angelę Merkel wygrała wybory, jednak osiągnęła najgorszy wynik od wielu lat. Co więcej, duże poparcie osiągnęło mocno prawicowe, eurosceptyczne ugrupowanie - Alternatywa dla Niemiec. Taki obrót spraw może niepokoić inwestorów, co ma swoje odzwierciedlenie w notowaniach euro. Na niekorzyść wspólnej waluty oddziałują również wydarzenia z ostatniego weekendu. W niedzielę w Barcelonie miały miejsce zamieszki związane z referendum dotyczącym odłączenia Katalonii od Hiszpanii. Słabsze euro wspiera wzrosty na rynkach akcji krajów o wspólnej walucie. Dla przykładu, Niemiecki DAX wzrósł w przeciągu tygodnia o 0,8%. Silny dolar natomiast wpływa między innymi na spadki notowań złota, które znalazły się kolejny raz poniżej poziomu 1300 USD.

Wzrost wyceny dolara ma również negatywny wpływ na rynki rozwijające się. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma za sobą słabszy tydzień. Indeks szerokiego rynku spadł w przeciągu tygodnia o 0,7%, a indeks największych spółek o 1,7%. Dużym zaskoczeniem okazały się wstępne dane dotyczące inflacji za wrzesień. Odczyt wyniósł 2,2%, przy konsensusie wynoszącym 2%. Bardzo dobrze w ubiegłym miesiącu radził sobie subfundusz Superfund Obligacyjny, który uplasował się w ścisłej czołówce na tle swojej grupy porównawczej. Osiągnięta stopa zwrotu to przede wszystkim wynik inwestycji w papiery skarbowe o stałym oprocentowaniu i trafnego pozycjonowania na krzywej rentowności.

W tym tygodniu ma miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej - decyzja zostanie ogłoszona w środę. Poza tym wydarzeniem, brak innych ważnych informacji z polskiej gospodarki. Na rynkach globalnych czeka nas seria odczytów PMI dla usług w środę (z Europy jak i ze Stanów Zjednoczonych), zamówienia w przemyśle ze Stanów w czwartek i z Niemiec w piątek oraz przede wszystkim, jak w każdy pierwszy piątek miesiąca, dane z amerykańskiego rynku pracy.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .