Warszawa 25.09.2017

Wyniki funduszy SuperfundZdecydowanie najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było posiedzenie FOMC, które zakończyło się w środę. Bank centralny Stanów Zjednoczonych mimo gorszych ostatnimi czasy odczytów gospodarczych oraz panujących huraganów nie zdecydował się wycofać z zapowiadanych działań. Fed ogłosił początek procesu redukcji bilansu - z początkiem października kwota przeznaczana na reinwestycje ma być zredukowana o 10 mld dolarów miesięcznie. Co więcej, Rezerwa Federalna planuje trzymać się planu i dokonać jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku oraz trzech w roku kolejnym. Był to scenariusz bazowy, jednak z powodu gorszych danych inwestorzy sceptycznie spoglądali na dalsze plany zacieśnienia monetarnego, co spowodowało zaskoczenie i silną reakcję rynku – umocnienie dolara oraz wzrost rentowności amerykańskich obligacji.

W Polsce w centrum uwagi znalazły się dane makroekonomiczne, które potwierdziły bardzo dobrą kondycję polskiej gospodarki. Odczyty sierpniowej sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz dynamiki wynagrodzeń zdecydowanie przewyższyły prognozy. Był to także pierwszy tydzień od dawna, w którym to mniejsze i średnie spółki osiągnęły lepszy wynik (mWIG40 +0,5%, sWIG80 +0,3%) od największych spółek parkietu (WIG20 -1,5%). Dla rynku długu ważne również okazało się ogłoszenie bardzo dobrego wykonania budżetu. Jak podało Ministerstwo Finansów nadwyżka po sierpniu wyniosła 4,9 mld zł. Spowodowało to napływ dodatkowego kapitału na polski rynek obligacji. Bardzo dobrze w danej sytuacji radzą sobie fundusze gotówkowe i pieniężne. Oba osiągnęły wynik lepszy od średniej dla swojej grupy porównawczej. Superfund Płynnościowy wzrósł 0,12%, Superfund Pieniężny 0,09% przy średniej wynoszącej 0,04%.

W tym tygodniu na globalnych rynkach na uwagę zasługują przede wszystkim indeksy zaufania dla strefy euro (czwartek), niemiecki wstępny odczyt inflacji CPI (czwartek), dynamika amerykańskich zamówień na dobra trwałego użytku (środa), finalny odczyt annualizowanego wzrostu PKB w drugim kwartale dla USA (czwartek) oraz dochody i wydatki Amerykanów w piątek. W Polsce natomiast czeka nas spokojny tydzień. Na istotne dane inwestorzy musza czekać do końca tygodnia. W piątek zostanie opublikowany wstępny odczyt inflacji CPI za wrzesień.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .