Warszawa 04.09.2017

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień upłynął pod znakiem danych makroekonomicznych oraz kolejnego już w ostatnim czasie zaostrzenia sytuacji na linii Stany Zjednoczone – Korea Północna. We wtorek koreański pocisk balistyczny przeleciał nad japońską wyspą Hokkaido, po czym spadł do oceanu. Nie obyło się bez odpowiedzi na arenie politycznej. Prezydent Donald Trump oraz japoński premier Shinzo Abe zapowiedzieli zwiększenie nacisków na Koreę Północną. Reakcja rynków nie była długotrwała. Inwestorzy nie zaniechali zakupów na rynkach akcji, co może świadczyć o tym, że rynki powoli się przyzwyczajają do takich incydentów zbrojnych i nie reagują w zbyt nerwowy sposób. Jeśli chodzi o dane to najważniejsze były odczyty z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych w piątek. W każdej kategorii okazały się lekkim rozczarowaniem. Wpłynęło to na osłabienie dolara. Słabnący dolar oraz wzrost napięcia geopolitycznego spowodował wzrost cen złota, które obecnie znajduje się na dawno nieoglądanych poziomach (ponad 1300 USD za uncję). Wzrost cen złota oraz obecna sytuacja na rynkach akcji i obligacji na całym świecie pozytywnie wpływa na wyniki funduszy Superfund Managed Futures. Superfund GoldFuture zyskał w przeciągu tygodnia 3,44%, a Superfund Green 1,86%.

Dobry sentyment nie omija również GPW w Warszawie. Wzrosty są widoczne jednak jedynie wśród największych spółek parkietu. Indeksy średnich i mniejszych spółek nie podzieliły sytuacji indeksu WIG20. Dobry wynik osiągnął Superfund Akcji, który zyskał 1,19% w porównaniu do średniej dla tego typu funduszy wynoszącej 1,05%. Fundusze gotówkowe i pieniężne Superfund również mogą zaliczyć ubiegły tydzień do udanych, osiągając wyższe stopy zwrotu niż średnia funduszy na rynku.

W tym tygodniu zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego z decyzją w czwartek. Inwestorzy będą oczekiwać zmiany podejścia dotyczącego programu skupu aktywów. W Polsce również ma miejsce posiedzenie banku centralnego, jednak w tym przypadku nie oczekuje się żadnych zmian w polityce pieniężnej. Jeśli chodzi o odczyty makroekonomiczne, to warto czekać na finalny odczyt PMI w usługach dla strefy euro we wtorek oraz ISM i PMI w usługach dla Stanów Zjednoczonych w środę. Tydzień zakończy decyzja agencji Moody’s dotycząca ratingu Polski.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .