Warszawa 21.08.2017

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu nastąpiło złagodzenie napięcia na linii Stany Zjednoczone-Korea Północna, co poprawiło sytuację na giełdach na całym świecie. Spowodowało to również powrót banków centralnych na pierwszy plan wydarzeń. W przeciągu tygodnia zostały opublikowane protokoły z posiedzeń EBC oraz Fed. Oba zostały odebrane przez rynki gołębio. Na spotkaniu Rady Prezesów EBC wyrażone zostały obawy na temat umacniającej się w szybkim tempie europejskiej waluty. Ich zdaniem, zbyt silne umacnianie się euro może utrudnić wzrost inflacji oraz może być szkodliwe dla gospodarki. Po drugiej stronie oceanu, sprawozdanie z lipcowego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku również miało gołębi charakter. Data redukcji bilansu Fed zostanie ogłoszona na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się we wrześniu, a nie tak jak spodziewała się część inwestorów, że w tym czasie proces zostanie już rozpoczęty. Dodatkowo część członków FOMC wyraziła swoje obawy dotyczące słabego wzrostu inflacji. Mimo pozytywnych dla rynków akcji informacji, indeksy giełdowe w drugiej części tygodnia zanotowały straty. Powodem mogły być mieszane odczyty gospodarcze, a także czwartkowy zamach terrorystyczny w Barcelonie. Wzrost niepewności wśród inwestorów spowodował jednak dalsze wzrosty ceny złota. W Polsce istotne okazały się odczyty gospodarcze, a w szczególności odczyt PKB za drugi kwartał, który okazał się lepszy od prognoz ekonomistów i potwierdził dobrą sytuację w polskiej gospodarce.

W tym tygodniu spokojny tydzień jeśli chodzi o odczyty z kraju. Jedyne istotne dane warte wspomnienia to czwartkowa stopa bezrobocia oraz zapiski z ostatniego posiedzenia RPP. Na globalnych rynkach również mamy spokojny tydzień jeśli chodzi o dane makroekonomiczne. We wtorek zobaczymy odczyt indeksu ZEW dla gospodarki niemieckiej, a w środę opublikowane zostaną PMI w przemyśle oraz w usługach dla strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie jednak sympozjum w Jackson Hole, które rozpocznie się w czwartek. Rynki przede wszystkim będą czekać na przemówienia prezesów Fed oraz EBC – Jannet Yellen oraz Mario Draghiego.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .