Warszawa 14.08.2017

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień na rynkach finansowych inwestorzy nie mogą uznać za udany. Wzrost napięcia na linii Stany Zjednoczone – Korea Północna spowodował pogorszenie globalnego sentymentu rynkowego. Wzrost awersji do ryzyka wpłynął na napływ kapitału do tzw. bezpiecznych przystani – złota, franka szwajcarskiego czy jena japońskiego, a z drugiej strony spowodował odpływ z bardziej ryzykownych aktywów. Giełdy na całym świecie zabarwiły się na czerwono. Indeksy amerykańskie, europejskie oraz azjatyckie poniosły spore straty. Sentyment na parkietach europejskich dodatkowo pogorszyły gorsze dane makroekonomiczne z Niemiec . W tym samym czasie, obligacje uznawane za najbezpieczniejsze, czyli niemieckie i amerykańskie zyskiwały na wartości. Taka sytuacja na rynkach nie przeszła bez echa na naszym krajowym rynku akcji, długu jak i miała wpływ na walutę. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zanotowała spadki, rentowności polskich obligacji skarbowych wzrosły, a złoty tracił w relacji do większości walut.

W tym tygodniu czeka na nas sporo istotnych odczytów makroekonomicznych z kraju. W środę poznamy wstępny szacunek PKB za drugi kwartał 2017 roku, w czwartek opublikowane zostaną dane z rynku pracy – zatrudnienie oraz przeciętne wynagrodzenie, a w piątek zobaczymy odczyty produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inflacji PPI. Na globalnych rynkach również zapowiada się ciekawy tydzień. W Europie istotne mogą okazać się dane o PKB, które zaczną napływać z różnych gospodarek we wtorek oraz w środę. Za oceanem we wtorek zobaczymy odczyt sprzedaży detalicznej, w środę opublikowane zostaną zapiski z ostatniego posiedzenie FOMC, a w czwartek czekamy na odczyt produkcji przemysłowej.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .