Warszawa 07.08.2017

Wyniki funduszy SuperfundW zeszłym tygodniu tradycyjnie już inwestorzy z niecierpliwością wyczekiwali pierwszego piątku miesiąca, kiedy to zwyczajowo publikowane są informacje z amerykańskiego rynku pracy. Dane nie zawiodły inwestorów, w lipcu przybyło o ponad 20 tyś miejsc pracy, więcej od oczekiwań, a tempo wzrostu wynagrodzeń było zgodne z konsensusem. Dobre dane wsparły wzrosty na giełdach i doprowadziły do wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Na polskim rynku humory akcjonariuszy banków z ekspozycją na kredyty w walutach obcych popsuł prezydent Duda, który przedstawił swój projekt pomocy dla frankowiczów. Ogłoszenie projektu spowodowało spadki cen między innym PKO BP, mBank czy też Millenium Banku.

W minionym tygodniu w dalszym ciągu bardzo dobrze radził sobie fundusz Superfund Goldfuture, który dzięki wzrostom strategii managed futures oraz cen złota wypracował wynik 2,5%. Od początku roku fundusz notuje solidne wzrosty na poziomie 12,7%. Również fundusze Superfund Płynnościowy oraz Pieniężny stabilnie i systematycznie rosną, a ich wynik od początku roku osiągnął poziom 2,5%. Bieżący tydzień zapowiada się na rynkach spokojnie. Dopiero w piątek pojawią się dane, które są kluczowe w kwestii oczekiwań inwestorów, co do rozwoju polityki pieniężnej poszczególnych banków centralnych. Mianowicie w Polsce i w USA zostaną opublikowane dane o inflacji CPI. Amerykańskie dane będą miały szczególnie znaczenie, odczyt wyższy od oczekiwań będzie napędzał spekulacje inwestorów o możliwym przyśpieszeniu ścieżki podnoszenia stóp procentowych za oceanem.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .