Warszawa 24.07.2017

Wyniki funduszy SuperfundPoprzedni tydzień minął w oczekiwaniu na czwartkowe posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Nie zostały dokonane żadne zmiany w polityce monetarnej banku. Stopy procentowe zostały utrzymane, program skupu aktywów nie uległ zmianie, a jednocześnie EBC utrzymał gotowość do zwiększania wartości skupowanych aktywów lub wydłużenia czasu programu luzowania ilościowego w razie pogorszenie warunków gospodarczych. Prezes EBC, Mario Draghi, starał się, aby jego wypowiedzi miały charakter neutralny i pomimo braku jastrzębich sygnałów (jedynie taki charakter mogło mieć ogłoszenie, że przyszłość programu skupu aktywów zostanie przedyskutowana jesienią) rynki właśnie tak odebrały to wydarzenie. W reakcji na posiedzenie euro mocno zyskało na wartości, a europejskie rynki akcji zanotowały znaczące straty. Co ciekawe, nie widać było ruchu na rynku długu, gdzie rentowności obligacji niemieckich lekko spadały. Po drugiej stronie oceanu natomiast, hossa na Wall Street trwa w najlepsze. Indeksy amerykańskie osiągają kolejne szczyty, nawet pomimo kolejnego już odrzucenia ustawy o opiece zdrowotnej w senacie. Potwierdza to obawy dotyczące przeprowadzenia kolejnych reform Donalda Trumpa (przede wszystkim chodzi o plany redukcji podatków). Miniony tydzień był bardzo dobry dla funduszy Superfund Managed Futures, które osiągnęły wysokie stopy zwrotu. Fundusz Superfund Green zyskał 2,30%, Goldfuture aż 3,80% dzięki odbiciu cen na rynku złota, a Superfund Red 0,71%.

W tym tygodniu jedynym istotnym odczytem w kraju będzie opublikowany we wtorek Biuletyn Statystyczny wraz z danymi o bezrobociu. Na rynkach światowych najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej w środę. Bardzo interesująco zapowiada się również piątek, kiedy zostanie opublikowanych mnóstwo istotnych danych makroekonomicznych. Czekają nas wstępne odczyty inflacji CPI oraz PKB z Europy, a także PKB ze Stanów Zjednoczonych.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .