Warszawa 17.07.2017

Wyniki funduszy SuperfundNajważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było środowe wystąpienie publiczne prezesa Rezerwy Federalnej – Janet Yellen. Szefowa FED była ostrożna w swoich wypowiedziach. Potwierdziła plany rozpoczęcia redukcji sumy bilansowej banku jeszcze w tym roku i przypomniała o konieczności dalszych, stopniowych podwyżek stóp procentowych. Stwierdziła jednak, że ich liczba nie musi być wcale duża z powodu niskiej naturalnej stopy procentowej, a dodatkowo wyraziła zaniepokojenie niższą presją inflacyjną z ostatnich miesięcy. Generalnie, wystąpienie zostało odebrane jako lekko „gołębie”, co przełożyło się na wzrosty na rynkach akcji oraz spadki rentowności obligacji na całym świecie. Co więcej, słabsze od oczekiwań piątkowe dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna i inflacja CPI) dodatkowo spotęgowały ten efekt. Taki rozwój wydarzeń okazał się pozytywny dla funduszy Superfund Managed Futures, które mogą zaliczyć miniony tydzień do udanych. Fundusz Superfund Green wzrósł 0,96%, RED 0,2%, a GoldFuture 0,83%. Wzrosty nie ominęły także Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co wpłynęło korzystnie na wyniki tradycyjnych funduszy akcyjnych.

W tym tygodniu zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem na rynkach będzie czwartkowe posiedzenie Rady Prezesów EBC, na którym podjęta zostanie decyzja o poziomie stóp procentowych w strefie euro. W Polsce mamy całkiem bogaty kalendarz makroekonomiczny. We wtorek zobaczymy dane z rynku pracy (przeciętne wynagrodzenie oraz zatrudnienie), w środę odczyty produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inflacji PPI, a w piątek opublikowane zostaną informacje o podaży pieniądza M3.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .