Warszawa 03.07.2017

Wyniki funduszy SuperfundNajważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było niewątpliwie wtorkowe przemówienie Prezesa Europejskiego Banku Centralnego, które zostało przez rynki odebrane jako zapowiedź zmniejszenia trwającego skupu aktywów (QE), co mogłoby zostać ogłoszone już jesienią i zaimplementowane na przełomie 2017 i 2018 roku. Nieoczekiwane słowa M. Draghiego, mimo późniejszego sprostowania ze strony EBC, wywołały potężną reakcję na rynkach finansowych – kurs EURUSD wyznaczył tegoroczne szczyty nieco poniżej 1,1450, wyraźnie rosły rentowności (czyli spadały ceny) obligacji skarbowych na całym świecie (rentowności polskich, niemieckich czy amerykańskich 10-letnich papierów wzrosły o ok. 20 punktów bazowych), o kilka groszy osłabił się złoty w relacji do Euro. W tym kontekście dane makro zostały zepchnięte na drugi plan – warto odnotować jedynie niższe od oczekiwań odczyty inflacji w Niemczech oraz w Polsce. Mimo ewidentnie niesprzyjających okoliczności rynkowych, wszystkie nasze fundusze dłużne odnotowały wzrosty, co wynikało z dobrego spozycjonowania na krzywej stóp procentowych.

Bieżący tydzień rozpoczął się od serii odczytów, wśród których na uwagę zasługuje jedynie niższy od prognoz PMI w Polsce (53,1 wobec oczekiwanego 53,7). Kluczowe będą jednak, po raz kolejny, informacje płynące z banków centralnych – przede wszystkim komunikat i konferencja po kończącym się w środę dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Jakichkolwiek zmian w polityce pieniężnej trudno się oczywiście spodziewać, natomiast warto zwrócić uwagę na nową projekcję inflacyjną, która może wesprzeć gołębią retorykę Rady (zwłaszcza w kontekście ostatniego wyhamowania inflacji). Ponadto, w środę wieczorem upublicznione zostaną minutki z ostatniego posiedzenia Fed, natomiast w czwartek to samo zrobi EBC – w obu przypadkach można się doszukiwać wskazówek odnośnie tempa normalizacji polityki pieniężnej. W piątek poznamy, jak co miesiąc, najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy (liczba nowych etatów oraz stopa bezrobocia), natomiast krajowy rynek będzie oczekiwał na decyzję agencji Fitch odnośnie ratingu Polski – jakakolwiek zmiana byłaby dużym zaskoczeniem.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .