Warszawa 26.06.2017

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu bardzo dobrze radziły sobie fundusze Superfund managed futures. Głównie było to spowodowane dalszym spadkiem rentowności obligacji skarbowych. Ceny obligacji rosną w związku z obniżeniem się oczekiwań, co do poziomu inflacji. Analitycy i inwestorzy obserwując spadające ceny ropy antycypują, że inflacja nie będzie już tak dynamicznie rosnąc jak w ostatnich kwartałach. Również rynek akcji wspiera wyceny funduszy Superfund manged futures, w zeszłym tygodniu indeksy w USA wspięły się na historyczne szczyty. Na naszym lokalnym podwórku warto odnotować, że wyceny naszych obu funduszy gotówkowo-pieniężnych sukcesywnie rosną. Dzięki temu fundusz Superfund Płynnościowy może pochwalić się stopą zwrotu od początku roku na poziomie 2,00%, a Pieniężny 2,13%.

W tym tygodniu kalendarium danych makroekonomicznych jest relatywnie ubogie. Warte odnotowania są jedynie piątkowe dane z Polski i USA. W Polsce poznamy odczyt wskaźnika inflacji CPI za czerwiec. Z kolei za oceanem publikacja Chicago PMI.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .