Warszawa 22.05.2017

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu w centrum uwagi znalazł się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Niestety przyczyny zainteresowania nie były pozytywne. Według doniesień sztab wyborczy Donalda Trumpa kontaktował się wiele razy z przedstawicielami rosyjskiej władzy w okresie przedwyborczym, jak i zaraz po ogłoszeniu wyników. Co więcej, Trumpowi zarzuca się nadużywanie władzy oraz ujawnienie tajemnic państwowych. To wszystko stawia coraz większy znak zapytania w sprawie planów gospodarczych zapowiedzianych przez prezydenta USA, co z kolei negatywnie wpływa na rynki finansowe. W konsekwencji giełdy na całym świecie zanotowały znaczące spadki. Wzrost niepewności pozytywnie wpłynął na wycenę złota, jako bezpiecznej przystani dla inwestorów, co przełożyło się na dobry wynik funduszu Superfund GoldFuture, który zakończył tydzień z wynikiem 0,58%. Na krajowym parkiecie mieliśmy całą serię istotnych odczytów gospodarczych. We wtorek GUS podał wstępny odczyt PKB za pierwszy kwartał. Jego dynamika wyniosła +4% r/r, co przekroczyło nawet optymistyczne prognozy analityków. Jak to jednak na rynku finansowym bywa, tak mocny odczyt zapoczątkował realizację zysków przez inwestorów i indeksy giełdowe zabarwiły się na czerwono. W przeciągu tygodnia indeks szerokiego rynku stracił -2,76%. Dodatkowo, w minionym tygodniu miało miejsce posiedzenie RPP, na którym stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, a po wypowiedziach prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, raczej nie można się spodziewać zaostrzenia polityki pieniężnej wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku.

W tym tygodniu w Polsce, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, to mamy dużo spokojniejszy tydzień. Najistotniejszy odczyt ma miejsce w czwartek, kiedy zostanie opublikowana stopa bezrobocia. W Europie oraz w Stanach Zjednoczonych zobaczymy wstępne odczyty indeksów PMI (wtorek), indeks IFO gospodarki niemieckiej (również we wtorek) oraz piątkowy szacunek PKB kwartał do kwartału w USA.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .