Warszawa 15.05.2017

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień rozpoczął się od informacji o wygranej Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. Rynki dyskontowały taki scenariusz już od jakiegoś czasu, więc obyło się bez większego entuzjazmu. Spokojny początek tygodnia nadał ton dalszym notowaniom indeksów giełdowych, które cechowały się ograniczoną zmiennością. Rynki również obserwowały odczyty gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, które miały utwierdzić rynki w przekonaniu o dalszym zaostrzaniu polityki monetarnej Fedu. Tak się jednak nie stało i piątkowe dane inflacji CPI okazały się poniżej oczekiwań rynkowych, sugerując dalsze spowolnienie procesów inflacyjnych za oceanem. Mała zmienność oraz spokojny tydzień ma swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy Superfund Managed Futures, które zakończyły tydzień na lekkim plusie. Natomiast Superfund GoldFuture z powodu przeceny żółtego kruszcu znalazł się pod kreską. Na krajowym podwórku indeksy giełdowe zakończyły tydzień na lekkich minusach, a rentowności polskich obligacji znacząco spadły, co było pozytywne dla funduszy obligacyjnych. Fundusz Superfund Obligacyjny uzyskał w przeciągu tygodnia bardzo dobry rezultat wynoszący 0,33%, który również na tle grupy porównawczej (0,19%) prezentuje się atrakcyjnie. Także fundusze gotówkowe i pieniężne Superfund osiągnęły pozytywne wyniki, kolejny tydzień z rzędu pokonując średnie wyniki dla tego typu funduszy. Warto również zwrócić uwagę, że w piątek 12 maja, agencja ratingowa Moody’s podwyższyła perspektywę ratingu dla Polski z negatywnej na stabilną ze względu na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego oraz stabilizację deficytu finansów publicznych.

W tym tygodniu mamy bardzo obfity kalendarz makroekonomiczny dla Polski. Codziennie publikowane są istotne odczyty gospodarcze. We wtorek czekamy na wstępny odczyt PKB za pierwszy kwartał 2017 roku, w środę decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie RPP, w czwartek opublikowane zostaną dane dotyczące polskiego rynku pracy, a w piątek produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz inflacja PPI. Na globalnych rynkach najważniejszy będzie wstępny odczyt PKB za pierwszy kwartał w strefie euro we wtorek oraz w Japonii w czwartek. Za oceanem kalendarz makroekonomiczny prezentuje się dość ubogo i najważniejszym odczytem wydaje się wtorkowa produkcja przemysłowa.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .