Warszawa 02.05.2017

Wyniki funduszy SuperfundPozytywny dla rynków wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji został odebrany przez inwestorów wręcz euforycznie. Indeksy giełdowe na całym świecie wystrzeliły mocno do góry. Tak samo zachowały się rentowności obligacji największych gospodarek, takich jak Niemcy czy Stany Zjednoczone. Złoto, japoński jen, czy obligacje niemieckie mocno straciły na wartości, co świadczy o redukcji niepewności związanej z ryzykiem politycznym w Europie. Wygląda na to, że rynki postrzegają wygraną Emmanuela Macrona w drugiej turze wyborów jako już przesądzoną. Co więcej, w minionym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC oraz przedstawienie projektu reformy podatkowej przez Donalda Trumpa. Mario Draghi nie zaskoczył i stopy procentowe oraz gołębie nastawienie polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego zostało utrzymane. W przypadku Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, a raczej Gary Cohn, szef rady gospodarczej oraz Steven Mnuchin, sekretarz Skarbu USA, ogłosili szczegóły planowanej reformy podatkowej. Reforma została przez nich okrzyknięta jako "największa obniżka podatków w historii Stanów Zjednoczonych". Rynki podeszły jednak do tego sceptycznie, ponieważ wciąż, pomimo podania zarysu reformy, brakuje konkretów oraz nie ma pewności, czy zostanie ona przyjęta równie optymistycznie w kongresie. Jednak, biorąc wszystko powyższe pod uwagę był to dobry okres dla funduszy managed futures, szczególnie funduszu Superfund Green, który uzyskał 2,87% stopy zwrotu. Na naszym krajowym podwórku sytuacja również uległa znacznej poprawie. Co prawda w poniedziałek Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ustępowała miejsca innym parkietom, jednak w dalszej części tygodnia GPW pokazała swoją siłę. W tej sytuacji dobrze poradziły sobie fundusze akcyjne Superfund, które osiągnęły następujące stopy zwrotu Akcyjny 3,27%, a Akcji 2,81%. Warto również zwrócić uwagę na wyniki funduszy gotówkowych i pieniężnych, które w minionym tygodniu osiągnęły bardzo dobre rezultaty. Wynik 0,25% funduszu Superfund Płynnościowego oraz 0,23% Superfund Pieniężnego w porównaniu do średniej dla grupy porównawczej wynoszącej 0,08% prezentują się bardzo dobrze.

W tym tygodniu czeka nas całkiem bogaty kalendarz makroekonomiczny. W środę warto zwrócić uwagę na odczyt inflacji PPI oraz wstępnego PKB za I kwartał w strefie euro. Jednak najważniejszym wydarzeniem dnia będzie posiedzenie Fed, które odbędzie się w godzinach wieczornych czasu polskiego. Czwartek to seria danych o PMI w usługach oraz sprzedaż detaliczna ze strefy euro. Piątek natomiast upłynie pod znakiem danych z rynku pracy USA oraz wystąpień publicznych członków Fed.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .