Warszawa 18.04.2017

Wyniki funduszy SuperfundOkres przedświąteczny nie należał do najspokojniejszych tygodni w tym roku. Kolejny raz dane makroekonomiczne zeszły na drugi plan z powodu ważnych wydarzeń politycznych. Rynki z niepokojem obserwują wzrost napięcia w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną, a także walkę o fotel prezydencki we Francji, gdzie różnice w poparciu między głównymi kandydatami są naprawdę niewielkie. Taka sytuacja spowodowała poszukiwanie przez inwestorów tzw. bezpiecznych przystani – złota, japońskiego jena czy niemieckich obligacji skarbowych, co przełożyło się na wzrost ich wartości. Na aprecjacji żółtego metalu zyskał fundusz Superfund GoldFuture, który w przeciągu tygodnia wzrósł 1,17%. Niestety, pogorszenie globalnego sentymentu rynkowego negatywnie odbiło się na wynikach pozostałych funduszy managed futures oraz tradycyjnych funduszy akcyjnych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest mocno uzależniona od nastrojów na globalnych rynkach, wraz z większością innych rynków znalazła się w zeszłym tygodniu pod kreską.

W tym tygodniu w Polsce w środę opublikowane zostaną dane z rynku pracy – wynagrodzenie oraz zatrudnienie, w czwartek sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz inflacja PPI, a w piątek będziemy mieli wgląd do kwietniowego protokołu z posiedzenia RPP. Na globalnych rynkach w środę najważniejsze będą wstępne odczyty inflacji CPI w strefie euro oraz opublikowanie Beżowej Księgi w USA (Beżowa Księga to raport Rezerwy Federalnej o stanie amerykańskiej gospodarki, zawierający dane ze wszystkich 12 okręgów Fed). W piątek natomiast czekają nas wstępne odczyty wskaźników PMI dla usług i przemysłu dla strefy euro oraz USA.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .