Warszawa 27.03.2017

Wyniki funduszy SuperfundPo bardzo emocjonującym poprzednim tygodniu, w którym miało miejsce posiedzenie Fed oraz wybory parlamentarne w Holandii rynkom starczyło optymizmu zaledwie na dwa dni. We wtorek 21 marca miał miejsce największy jednodniowy spadek indeksów w Nowym Jorku od pięciu miesięcy. Był on spowodowany obawami inwestorów o powodzenie prowzrostowej polityki Donalda Trumpa. Spadki błyskawicznie rozprzestrzeniły się na giełdy na całym świecie. Indeksy z czasem mozolnie zaczęły odrabiać straty, jednak dalsze problemy w uchwaleniu nowej ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych nie pomagały rynkom. Koniec końców nie udało się Trumpowi znieść obecnie obowiązującej ustawy o ochronie zdrowia tzw. Obamacare, co wprowadza niepewność w stosunku do sukcesu dalszych reform gospodarczych, w tym bardzo oczekiwanych przez rynki inwestycji infrastrukturalnych i cięć podatkowych. To wszystko wpłynęło na pogorszenie wyników funduszy Superfund Managed Futures oraz tradycyjnych funduszy akcyjnych. Wzrost niepewności na rynkach wpłynął z kolei pozytywnie zarówno na notowania złota, jak i wycenę obligacji skarbowych. Ma to odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych przez fundusz Superfund GoldFuture, który na przestrzeni ostatniego tygodnia zyskał 1,81% oraz funduszu dłużnym - Superfund Obligacyjny osiągnął stopę zwrotu na poziomie 0,43%, co było najlepszym rezultatem w tym roku kalendarzowym. Bardzo dobre wyniki wypracowały także fundusze gotówkowe, Superfund Płynnościowy oraz Pieniężny, które wzrosły o 0,16% oraz 0,17%.

W tym tygodniu na krajowym rynku najważniejsza będzie piątkowa publikacja o wstępnych danych o inflacji za miesiąc marzec. W Europie również kluczowe wydają się odczyty inflacyjne - w czwartek Niemcy i Hiszpania, a w piątek Francja oraz szacunek Eurostatu dla całej strefy euro. W Stanach Zjednoczonych istotny będzie czwartkowy odczyt PKB za IV kwartał ubiegłego roku oraz piątkowe dane o wydatkach i dochodach konsumentów.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .