Warszawa 07.03.2017

Wyniki funduszy SuperfundPo kilku tygodniach wzrostów fundusze managed futures tym razem zakończyły tydzień pod kreską. Jedynie Superfund GoldFuture wypracował dodatnią stopę zwrotu (0,80%) za sprawą dalszej kontynuacji wzrostów cen złota na początku tygodnia. Rynki przez większą część tygodnia znajdywały się w trendzie bocznym w oczekiwaniu na środowe wystąpienie Donalda Trumpa przed Kongresem oraz publikacje kluczowych danych gospodarczych USA. Mimo braku konkretów na temat reformy podatkowej rynki odebrały wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych pozytywnie wierząc, że wdroży on wszystkie zapowiedziane reformy, co skutkowało gwałtownymi wzrostami na giełdach na całym świecie. Taki sam scenariusz miał miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od piątku do wtorku miała miejsce tymczasowa korekta w obserwowanym od kilku miesięcy trendzie wzrostowym. Jednak w środę, po wspomnianym wcześniej wystąpieniu Trumpa, rynek zanotował gwałtowne wzrosty. Podczas środowej sesji indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 2,31%, a indeks największych spółek o 2,86%. W ostatecznym rozrachunku w przeciągu tygodnia Indeks WIG wzrósł o 0,27%, Superfund Akcyjny 0,41%, a Superfund Akcji 0,31%.

W tym tygodniu w Polsce najważniejsze wydarzenie to decyzyjne posiedzenie RPP. Członkowie Rady podejmą decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych w Polsce w kontekście powrotu inflacji oraz prognoz tempa wzrostu PKB. Rynek nie oczekuje jednak żadnych zmian na tym posiedzeniu w polityce monetarnej naszego kraju. W przypadku gospodarki globalnej ważne informacje z USA - raport ADP (środa) oraz piątkowe dane dotyczące rynku pracy tzw. payrollsy, czyli informacje dotyczące sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Ekonomiści prognozują odczyt na poziomie 180 tys. wobec 227 tys. przed miesiącem. W Europie najważniejsze wydarzenia to dane z Niemiec (zamówienia w przemyśle – wtorek, oraz produkcja przemysłowa w środę) oraz posiedzenie EBC, które odbędzie się w czwartek. Dodatkowo, w czwartek poznamy dane o inflacji z Chin. W piątek najważniejszym wydarzeniem dnia będą tzw. payrollsy, czyli dane dotyczące sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Ekonomiści prognozują odczyt na poziomie 180 tys. wobec 227 tys. przed miesiącem.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .