Warszawa 27.02.2017

Wyniki funduszy SuperfundOstatni tydzień przyniósł kontynuację wzrostów na funduszach Superfund managed futures, jednak charakteryzowały się one dużo mniejszą intensywnością w porównaniu z poprzednim tygodniem. Fundusz Superfund Green wzrósł o 0,34%, Red 0,71% a Bis i Plus odpowiednio o 0,28% oraz 0,29%. Spowolnienie wzrostów wynikało przede wszystkim z ostudzenia nastrojów na europejskich, jak i amerykańskich rynkach akcji. W Europie niepokoiły przede wszystkich informacje natury politycznej. Wzrost poparcia dla Marine Le Pen we Francji, informacja o ustąpieniu byłego premiera Włoch Matteo Renziego ze stanowiska sekretarza generalnego rządzącej centrolewicowej Partii Demokratycznej nie zachęcały inwestorów do inwestycji w ryzykowne aktywa. Za oceanem brak konkretów w kwestii reform planowanych przez Donalda Trumpa również nie sprzyjał dalszym dynamicznym wzrostom rynków akcji. Mimo gorszych nastrojów na globalnych rynkach, na GPW mogliśmy obserwować kontynuację wzrostów. Szczególnie pozytywnie wyróżniły się duże spółki z sektora paliwowego oraz bankowego. Taka sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w dobrych wynikach funduszy akcyjnych - Superfund Akcyjny wzrósł o 1,41%, a Superfund Akcji o 0,92%.

W tym tygodniu, na naszym lokalnym podwórku czeka nas finalny odczyt PKB za IV kwartał 2016 roku (wtorek) oraz publikacja wskaźnika PMI dla przemysłu (środa). W przypadku gospodarki globalnej poznamy wstępne dane o inflacji za luty (we Francji oraz strefie euro we wtorek, a w środę w Niemczech).

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .