Warszawa 20.02.2017

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu fundusze Superfund managed futures dynamicznie rosły – Superfund Green o 3,60%, a Trend BIS o 3,72%. Wzrosty to w głównej mierze kontynuacja trendów wzrostowych na rynkach akcji oraz obligacji skarbowych. Warto odnotować, że amerykańskie indeksy giełdowe po raz kolejny wspięły się na historyczne szczyty. Z kolei spadki rentowności obligacji skarbowych były efektem wypowiedzi decydentów EBC, którzy podkreślają, że nie ma planów szybszego zacieśniania polityki monetarnej mimo pojawienia się inflacji. Wśród funduszy tradycyjnych w dalszym ciągu konsekwentnie rosną fundusze akcyjne, korzystając z bardzo dobrej koniunktury na GPW. W minionym tygodniu Superfund Akcyjny zyskał 2,73%, a Akcji 1,90%.

W tym tygodniu we wtorek czeka nas odczyt wskaźników PMI za luty w Niemczech, Francji, USA oraz strefie euro. Z kolei w środę poznamy odczyt indeksu instytutu IFO. W czwartek informacje o stopie bezrobocia w Polsce.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .