Warszawa 03.10.2016

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu na rynkach zagościła duża nerwowość, a indeksy giełdowe świeciły na czerwono. Była to konsekwencja pojawiających się spekulacji o tym, że może być potrzebne wsparcie niemieckiego rządu dla Deutsche Banku. Dopiero optymistyczne piątkowe deklaracje prezesa Deutsche Banku o sile banku pozwoliły na wyraźne odreagowanie na parkietach.

Mimo tych zawirowań na rynkach akcyjnych fundusze Superfund managed futures radziły sobie bardzo dobrze. Głównie była to zasługa wzrostu cen obligacji skarbowych na rynkach azjatyckich. Również pozytywnie kontrybuowały długie pozycje w metalach szlachetnych, którym sprzyjała utrzymująca się niepewność na rynku akcji. W efekcie Superfund B zakończył tydzień wynikiem 1,16% a Trend BIS wynikiem 1,14%. Z kolei warszawski parkiet pozostawał pod wpływem globalnych nastrojów, które spowodowały, że indeks szerokiego rynku zakończył tydzień wynikiem -1,37%. Na tle rynku przyzwoicie radziły sobie fundusze Superfund Akcyjny oraz Akcji, którym dzięki aktywnemu zarządzaniu alokacją udało się ograniczyć negatywny wpływ na wyniki globalnego sentymentu.

W tym tygodniu czeka nas seria danych. Na lokalnym podwórku główną informacją będzie środowa decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Globalnie najważniejszy będzie piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy, który zapewne na nowo ożywi spekulacje o możliwości grudniowej podwyżki stóp procentowych.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .