Warszawa 05.09.2016

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu fundusze Superfund managed futures zakończyły płaskim wynikiem – Superfund B -0,07%, a Bis -0,08%. Zmienność na rynkach wyraźnie spadła w oczekiwaniu na wrześniowe posiedzenia EBC oraz FED. Inwestorzy z uwagą śledzą doniesienia z banków centralnych i starają się odpowiedzieć na pytanie czy we wrześniu dojdzie do pierwszej w tym roku podwyżki stóp procentowych za oceanem. Po słabych piątkowych danych z rynku pracy perspektywa podwyżki się oddaliła. Biorąc pod uwagę, że kolejne posiedzenie FOMC połączone z konferencją prasową będzie dopiero w grudniu, miesiąc po wyborach prezydenckich, można zaryzykować tezę, że w przypadku braku podwyżek na najbliższym posiedzeniu już w tym roku podwyżki nie zobaczymy. Taki rozwój wypadków może być dobrym paliwem do wzrostów w końcówce roku.

W tym miesiącu bardzo dobrze radziły sobie fundusze gotówkowe Superfund Płynnościowy oraz Pieniężny, które wzrosły odpowiednio o 0,15% oraz 0,11%. Również rosły fundusze akcyjne Superfund Akcji o 0,74%, a Akcyjny o 0,59%, co na tle spadającego WIG’u - o 0,51% - prezentuje się bardzo dobrze.

W tym tygodniu inwestorzy czekają na dane o zamówieniach w przemyśle w Niemczech (wtorek). Poznamy również decyzję RPP w sprawie stóp procentowych (środa). W głównej roli w tym tygodniu wystąpi EBC, który podejmie decyzję o poziomie stóp procentowych w strefie euro (czwartek).

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .