Warszawa 29.08.2016

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu oczy inwestorów były skierowane na Jackson Hole, gdzie obyło się coroczne sympozjum w którym udział biorą bankierzy centralni z całego świata. Wypowiedzi prezes FED J. Yellen wskazują, że kontynuacja dobrych danym makroekonomicznych w najbliższych tygodniach może przynieść podwyżkę stóp procentowych już na wrześniowym posiedzeniu. Obecnie rynki wyceniają podwyżkę z prawdopodobieństwem 40%, jeszcze tydzień temu prawdopodobieństwo podwyżek wynosiło poniżej 20%. Perspektywa wrześniowej podwyżki wywiera presję na rentowności obligacji oraz ceny złota. Również ceny akcji w krótkim okresie mogą pozostawać pod presją. Warto jednak podkreślić, że dla inwestorów podwyżka stóp procentowych będzie mocnym dowodem siły amerykańskiej gospodarki.

Fundusze Superfund managed futures zakończyły tydzień na ujemnych terytoriach – Superfund B -0,92%, a Trend BIS -0,95%. Wyniki to konsekwencja spadków indeksów giełdowych w Ameryce Północnej oraz Azji oraz wzrostu rentowności na rynkach długu. Kolejny świetny tydzień mają za sobą fundusze pieniężne – Superfund Płynnościowy wzrósł o 0,14%, a Pieniężny 0,13%.

W tym tygodniu poznamy finalny odczyt PKB w Polsce za II kw. (wtorek) oraz PMI w przemyśle (środa). W Europie zachodniej seria finalnych odczytów wskaźnika PMI w przemyśle za sierpień (czwartek). Kluczowe dane dopiero w piątek, wówczas poznamy raport z amerykańskiego rynku pracy. W przypadku lepszych danych od oczekiwań prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki wyraźnie wzrośnie.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .