Warszawa 08.08.2016

Wyniki funduszy SuperfundWydarzeniem tygodnia był raport z amerykańskiego rynku pracy. Odczyt okazał się dużo lepszy od oczekiwań. W lipcu w USA przybyło 255 tyś nowych miejsc pracy - rynek oczekiwał 175 tyś. Dużo lepszy odczyt okazał się doskonałym paliwem dla indeksów giełdowych, zarówno w USA, jak i w Europie. Mimo doskonałych danych rynki ciągle nie zakładają podwyżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu FED’u, co pozostawia dużą przestrzeń do negatywnych zaskoczeń.

Na wyniki funduszy Superfund managed futures wyraźnie wpłynęły spadki cen obligacji skarbowych w Azji. Przecena była podyktowana rozczarowaniem inwestorów decyzją japońskiego rządu, który wdrożył pakiet pobudzający gospodarkę jednak o zdecydowanie mniejszej wartości niż oczekiwał rynek. W efekcie ceny obligacji Kraju Kwitnącej Wiśni spadły na przestrzeni tygodnia o blisko 2%, pociągając za sobą w górę rentowności w całym regionie. Tym razem inwestycje na rynkach surowców nie wniosły wiele do wyniku, ceny ropy, złota czy srebra zachowywały się płasko. Z kolei fundusze akcyjne Superfund zakończyły tydzień niewielkimi wzrostami Akcji wzrósł o 0,04%, a Akcyjny o 0,40%.

W tym tygodniu najbardziej interesujące dane napłyną na rynek w piątek. Poznamy między innymi dane o PKB w Niemczech oraz w Polsce za IIQ. Dowiemy się również jak kształtowała się produkcja przemysłowa w strefie euro. Na zakończenie dnia poznamy dane o sprzedaży detalicznej za oceanem.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .