Warszawa 01.08.2016

Wyniki funduszy SuperfundW ostatnią środę poznaliśmy decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych za oceanem. Decydenci utrzymali stopy na niezmienionym poziomie. Oświadczenie opublikowane po posiedzeniu wskazuje, że obecnie FOMC najbardziej niepokoi wpływ Brexitu na sytuację gospodarczą. Takie postawienie sprawy powoduje, że rynki obecnie zakładają brak podwyżek stóp w tym roku, co pomaga rosnąć rynkom akcji i utrzymywać rentowności obligacji na rekordowo niskich poziomach.

Miniony tydzień fundusze Superfund zarówno alternatywne, jak i tradycyjne zakończyły wzrostami. Fundusze managed futures rosły dzięki spadkom cen surowców energetycznych (silny spadek cen ropy w związku z niespodziewanie rosnącymi zapasami w USA). Wynik wspierały również długie pozycje w metalach szlachetnych, szczególnie wyraźnie umacniało się złoto, w ślad za oddalającą się podwyżką stóp procentowych za oceanem. Do wyników pozytywnie kontrybuowały inwestycje w akcje na rynkach w Azji oraz Ameryce. W efekcie fundusz Superfund B zakończył tydzień wynikiem 1,51%, a Trend BIS 1,49%. Fundusze tradycyjne Superfund Akcji oraz Akcyjny również zanotowały wzrosty, odpowiednie o 0,19% oraz o 0,49%.

W tym tygodniu w środę poznamy protokół z posiedzenia BOJ, który może rzucić nowe światło w kwestii dalszego luzowania ilościowego w Japonii. W czwartek z kolei decyzja banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Na zakończenie tygodnia kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .