Warszawa 18.07.2016

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień dla funduszy Superfund managed futures zakończył się wzrostami – Superfund B rósł o 0,26%, a Trend BIS o 0,25%. Głównym czynnikiem, który wspierał wyceny były długie pozycje w akcjach na rynkach w Ameryce Północnej oraz Azji. Wzrosty w Japonii to efekt wyborczego zwycięstwa partii obecnego premiera Shinzō Abe. Rynki oczekują, co już potwierdził obecny premier, zwiększenia bodźców stymulujących gospodarkę. Również w USA rynki konsekwentnie zwyżkowały z jednej strony za sprawą solidnego raportu z rynku pracy, a z drugiej z uwagi na oczekiwania rynku na odłożenie dalszych podwyżek stóp procentowych. Zdaniem wielu inwestorów i analityków niepewna sytuacja rynkowa po decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej odkłada w czasie dalszy wzrost kosztu pieniądza za oceanem, co wyraźnie wspiera rynki akcji. Fundusze akcyjne Superfund kończą tydzień również na plusie - Akcji wzrósł o 0,3%, a Akcyjny o 0,03%. Skromne wzrosty to efekt ograniczonej alokacji, która w ostatnich tygodniach na wysoce zmiennym rynku pozwoliła nam w znacznej mierze zredukować zmienność funduszy akcyjnych i uchroniła fundusze przed silnymi spadkami.

W tym tygodniu już we wtorek poznamy dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w Polsce. W czwartek decyzja EBC w sprawie stóp procentowych w strefie euro. Na zakończenie tygodnia poznamy odczyt wskaźników PMI we Francji, Niemczech oraz eurolandzie za lipiec.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .