Warszawa 11.07.2016

Wyniki funduszy SuperfundKolejny bardzo dobry tydzień funduszy Superfund managed futures za nami. Imponujące wzrosty to zasługa inwestycji na rynkach obligacji skarbowych, gdzie mamy do czynienia z dalszym spadkiem rentowności w konsekwencji decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej oraz głosach dochodzących z banków centralnych, które sygnalizują możliwość wsparcia rynków zwiększeniem luzowania ilościowego. Dodatkowo wyceny funduszy wspierają długie pozycje na rynku metali szlachetnych. Na uwagę zasługuje tutaj złoto, które w zeszłym tygodniu wspięło się na poziomy nienotowane od ponad dwóch lat. Skuteczna alokacja pozwoliła funduszom silnie zwyżkować - Superfund B rósł o 4,51%, a Trend Bis o 4,49%. W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem były dane z amerykańskiego rynku pracy. Odczyt okazał się dużo lepszy od oczekiwań, przybyło ponad 260 tyś. nowych miejsce pracy. Pozytywne zaskoczenie wywindowało ceny amerykańskich akcji do rekordowych poziomów, a w ślad za nimi rosły również giełdy w Europie. Fundusze akcyjne Superfund kończą tydzień wzrostami na poziomie 0,35% Superfund Akcji, a Akcyjny rośnie o 0,32%. Na tle indeksu rynkowego, który spadł o 1,5% wyniki prezentują się solidnie. Fundusze są beneficjentami ograniczenia alokacji oraz dobrej selekcji.

W tym tygodniu czeka nas seria danych o inflacji w Polsce, Niemczech, USA. Poznamy również odczyt produkcji przemysłowej w strefie euro. W środę ważne dane z Chin o poziomie importu oraz eksportu, które dadzą wskazówkę o kondycji tamtejsze gospodarki. W czwartek decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Rynki będą z uwagą obserwować czy decydenci podejmą jakieś działania w związku z wynikami referendum. Na zakończenie tygodnia poznamy informacje o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej w USA.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .