Warszawa 30.05.2016

Wyniki funduszy SuperfundPodwyżki stóp jednak szybciej niż później

Coraz więcej komentarzy członków amerykańskiej rezerwy federalnej sugeruje, że kolejną podwyżkę stóp procentowych w USA możemy zobaczyć już w czerwcu lub lipcu. Dotąd rynek oczekiwał, że niestabilne otoczenie globalne będzie wstrzymywało FED przed podwyżkami stóp aż do grudnia. To z kolei zostało przez rynek akcji przyjęte jako sygnał wiary w amerykański wzrost gospodarczy i sprzyjało wzrostom cen globalnych akcji w mijającym tygodniu.

Podwyżka stóp w USA jest czynnikiem niesprzyjającym dla rynku długu w krajach emerging market, w tym w Polsce, dlatego w ostatnim czasie obserwujemy wzrost rentowności i spadek cen polskich papierów skarbowych.

Wyższe stopy w USA oznaczają umocnienie dolara i wyższy koszt alternatywny inwestycji w złoto. Dlatego od dwóch tygodni cena kruszcu jest w trendzie spadkowym, co przekłada się negatywnie także na notowania funduszu Superfund GoldFuture.

Bieżący tydzień rozpocznie się dla niektórych inwestorów dopiero we wtorek. Dzisiaj z powodu świątecznych obchodów giełdy w USA i Wielkiej Brytanii pozostaną zamknięte. Wpłynęło to z pewnością na mniejszą płynność na innych światowych rynkach. We wtorek inwestorzy poznają odczyty dotyczące m.in. bezrobocia w UE, dochodów i wydatków Amerykanów oraz japońskiej produkcji przemysłowej. W Polsce opublikowany zostanie finalny odczyt dynamiki PKB w I kwartale. Środa będzie pierwszym dniem nowego miesiąca, dlatego też możemy się spodziewać szeregu publikacji indeksów PMI. Z kolei Europejski Bank Centralny podejmie decyzję odnośnie poziomu stóp procentowych w eurolandzie. Przewiduje się, że bankierzy centralni nie zdecydują się na zmiany w polityce monetarnej strefy euro. W piątkowe popołudnie światło dzienne ujrzą dane z amerykańskiego rynku pracy. Analitycy prognozują, że w maju tamtejszy sektor pozarolniczy wytworzył 170 tysięcy nowych miejsc pracy. Dane te będą mieć istotny wpływ na czerwcową decyzję Rezerwy Federalnej dotyczącą stóp procentowych.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .