Superfund Asset Management

Profesjonalne Zarządzanie Aktywami

Oferujemy Państwu usługę zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej nazywaną usługą Asset Management) przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych zatrudnionych w Superfund TFI S.A.

Jak działa Asset Management?

Usługa Asset Management polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach Superfund SFIO lub Superfund SFIO Portfelowy.

Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa zarządzający portfelami dokonują lokat zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta strategią:

w wydzielone subfundusze w ramach Superfund SFIO
(dla porfeli od 40 000 EUR lub równowartości w PLN, USD)
- Strategię Aktywną
- Strategię Zrównoważoną
- Strategię Konserwatywną
- Strategię Managed Futures
Zobacz wyniki portfeli Asset SFIO

w wydzielone subfundusze w ramach Superfund SFIO Portfelowy
(dla porfeli od 10 000 PLN)
- Strategię Aktywny Portfel
- Strategię Zrównoważony Portfel
- Strategię Konserwatywny Portfel
Zobacz wyniki portfeli Asset SFIO Portfelowy

w wydzielone subfundusze w ramach Superfund SFIO Portfelowy
(dla porfeli od 50 000 PLN)
- Strategię Absolutnej Stopy Zwrotu PRP
Zobacz wyniki portfeli Asset SFIO Portfelowy PRP

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o usłudze Asset Management

ImięWpisz poprawnie swoje imię
NazwiskoWpisz poprawnie swoje nazwisko
Tel. kom.Wpisz nr tel. w formacie 123-456-789
E-mailWpisz poprawny adres email

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Źródło: Opracowanie własne. Prezentowane wyniki portfeli inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne